CHAN PAK CHUEN

Murmur |  夢囈

23-8-2022

 

要下雨, 我沒有辦法。

我懇求天空打雷,

或許可以轟醒頭頂的迷霧。

泡沫造的穿梭機,我沒有辦法

讓她停下,或許可以

忘記

曾經一起的時光,

像舊相片的四邊圍起的霉點。

搖搖板到海盜船,

老師曾經說過世上沒有離心力

只有向心力。我要玩搖搖。

淘氣的話都淘空了。

温柔或許是成長,

或許是內疚。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

10-8-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

8-8-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

1-6-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

25-4-2022

 

我沿電梯徐徐下降,

要降到黑色的海底, 我輕握著塑膠扶手, 到接近水面的剎那,

遠處的浪反映磷光變得剌眼。

 

電梯把我帶進水里,寂靜淹沒了海浪的聲音。

我沒有閉上眼, 得看清楚這渾濁的黑暗。

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

4-2-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

8-1-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________